Diller
                                                     


                       

                            

 

Misyon-Vizyon

Misyon

Fırat Üniversitesinin misyonu; eğitim ve araştırma alanında nitelikli, girişimci, yenilikçi, özgüveni yüksek, sorgulayan, sosyal sorumluluğu gelişkin, bilimsel ve etik değerleri önceleyen, paydaşlarının beklentilerini dikkate alan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, sanat ve teknoloji üreterek ülkemizin geleceğine yön veren bireyler yetiştirmektir.

 

Vizyon

Ülkemizde ve dünyada eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında değişim ve gelişime öncülük eden, rekabetçi ve sonuç odaklı ulusal ve uluslararası projeler üreten saygın bir üniversite olmaktır.

 

Temel Değerler

·      Akademik özgürlük

·      Bilimsellik

·      Çevreye duyarlılık

·      Güvenirlik

·      Hoşgörü

·      Katılımcılık

·      Liyakat

·      Paydaşların memnuniyeti

·      Sosyal sorumluluk bilinci

·      Şeffaflık

·      Yenilikçilik

·      Girişimcilik