Fırat Teknokent’te Patentli Yeni Bir Buluş

Fırat Teknokent TGB A.Ş bünyesinde Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerine devam eden Fırat Akademi firma sahibi Yrd. Doç. Dr. Cevdet Emin Ekinci, “Betonun Basınç Mukavemetini Taze Beton Aşamasında Belirleyen Test Cihaz Tasarımı ve Geliştirilmesi” adlı çalışması Türk Patent Enstitüsü tarafından patentlenmeye değer görüldü.

Fırat Teknokent TGB A.Ş bünyesinde Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerine devam eden Fırat Akademi firma sahibi Yrd. Doç. Dr. Cevdet Emin Ekinci, “Betonun Basınç Mukavemetini Taze Beton Aşamasında Belirleyen Test Cihaz Tasarımı ve Geliştirilmesi” adlı çalışması Türk Patent Enstitüsü tarafından patentlenmeye değer görüldü.  

Faaliyet gösterdiği günden beri iş fikirlerinin Fikri Sınai Mülkiyet Hakları kapsamında korunma altına alınmasını ve bu fikirlerin ticarileşmesi için çaba sarf eden Fırat Teknokent, bu tür başarıların ekonomiye dönüşmesi adına çalışmalarını sürdürmektedir.

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cevdet Emin Ekinci, KOSGEB tarafından finanse edilen iş fikrini Teknokent çatısı altında sürdürmektedir. İnşaat alanında önemli bir buluş olarak değerlendirilen projenin daha önce 28 gün süren basınç ve mukavemet değerlerinin saptanması Ekinci’nin buluşu sayesinde 20 dakika içinde tespit edilebilecek. Mevcut uygulamalarda oldukça zor, zahmetli ve maliyetli olan bu süreç Fırat Üniversitesi öğretim üyesinin buluşu sayesinde kolayca elde edilebilecek.

Söz konusu buluş ve uygulama yöntemi  “adyabatik ortamda ısıl işlem uygulamasının taze betonlarda zamana bağlı meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişim ve gelişimin lineer olmayan denklemlerle çözümü” ilkesine dayanmaktadır. Bu ilke ilk kez Dr. Cevdet Emin Ekinci tarafından modellenmiş ve uygulanmıştır.  Cihaz ve uygulanan yöntem bu konuda dünyada ilk olma özelliğine sahiptir.

Cihaza yeni ilave edilecek sistemlerle betonların erken yaşlardaki (örneğin 7. ve 14. gün sonundaki)  mekanik özellikleri ve mukavemetleri hakkında önemli veri ve bilgiler elde edilecektir.

Proje, inşaat sektöründe yeni standart, validasyon ve akreditasyon çalışmalarına ışık tutacak niteliktedir. Ayrıca;

·        Beton Kalitesini İyileştirme,

·        Düşük Mukavemetli Beton Kullanımını Engelleme,

·        İşletmeler Arasında Yaşanabilen Haksız Rekabeti Engelleme,

·        Milli Servete Katkı Sağlama,

·        Sektörde Farkındalık Yaratma,

·        Yeni Bir Beton Test Cihazı Geliştirme,

·        Taraflar Arasında Yaşanan Teknik ve Hukuki Sorunları Azaltma,

·        Depreme Daha Dayanıklı Taşıyıcı Yapı Elemanların Üretilmesine Katkı Koyma

gibi hususlarda önemli ulusal kazanımlara neden olacaktır.

Dünyada benzeri henüz olmayan bu buluş, TÜBİTAK ve Fırat Akademi A.Ş.  mali desteği ile Firdevs Marka ve Patent Ofisi aracılığıyla PCT - WIPO uluslararası incelemesi başlatılmıştır.

Elde edilen patent başarısının ardından Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ve Fırat Teknokent Yönetici A.Ş. Müdürü Prof.Dr. Erhan Akın, projenin yürütücülüğünü üstlenen Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cevdet Emin Ekinci’yi böyle bir buluşu gerçekleştirdiği için tebrik dileklerini ilettiler.