Fırat Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Fiziksel Terapi Kongresine Ev Sahipliği Yapacak

Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, ERASMUS ortağı olan Romanya’nın Alexandru Ioan Cuzaˮ University of Iași Beden Eğitimi ve Spor Fakültesi ile birlikte “Uluslararası Spor Bilimleri Fiziksel Terapi Kongresi” düzenleyecek.

Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,  ERASMUS ortağı olan Romanya’nın Alexandru Ioan Cuzaˮ University of Iași Beden Eğitimi ve Spor Fakültesi ile birlikte “Uluslararası Spor Bilimleri Fiziksel Terapi Kongresi” düzenleyecek.

Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi 2016 yılında düzenlenecek olan; 10. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Tedavi Konferansı’na talip olarak, Uluslararası Spor Bilimleri konferansını, Türkiye, Elazığ’a ve Fırat Üniversitesine kazandırmış oldu.

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Arslan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, düzenlenecek olan konferansın bu yılki temasının “Okul ve Üniversitelerde Beden Eğitimi ve Sporda Gerçekler ve Görünümlerolup, amacının ise Beden Eğitimi, Spor,  Fiziksel Tedavi ile ilgili problemler ve araştırma eğilimleri hakkında fikir geliştirme, değişim ve eleştiriler için bir tartışma platformu  oluşturmak olduğunu belirtti.

Uluslararası Spor Bilimleri konferansının, 2016 yılında Fırat Üniversitesinde ilk kez düzenlenmesi ile birlikte yeni spor tesisleri ve salonlarında düzenlenecek olmasının da konferansa ayrı bir anlam kazandıracağını belirten Prof. Dr. Arslan, uluslararası kongreye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak “9. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Tedavi Kongresi”ne katıldık…

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Arslan, 13-14 Kasım 2015 tarihlerinde Romanya’nın Yaş (Iaşi) Şehrinde düzenlenen 9. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Tedavi, konferansına katıldıklarını ifade ederek, “Ev sahipliliğini Alexandru Ioan Cuzaˮ University of Iași, yaptığı konferansa, dört Romanya üniversitesi ve Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Partner olarak katılım sağladı. İngilizce, Romence ve Türkçe oturumlarında gerçekleştirilen konferansa, birçok Avrupa ülkesinden spor bilimciler ile Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden Akademisyenler katıldı.

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini temsilen şahsım olarak “Dünyada ve Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor” isimli sunum ile New Jersey,  Saint Peters Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Dr. Ergün Yurdadön “Sporda Liderlik” isimli sunum ile davetli konuşmacı olarak katıldık. Ayrıca Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu ise “Küresel Hedefler Gençlik ve Spor” isimli bildiri sunmakla birlikte, konferansta bu yıl ilk kez düzenlenen “Türkçe Oturum” un başkanlığını yürüttü.

Konferans Bilim Kurulunda ve Organizasyon Komitesinde; Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Arslan, Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Doç. Dr. Bilal Çoban, Doç. Dr. Zeki Coşkuner ile Yrd. Doç. Dr. Eyyüp Yıldırım yer aldılar” dedi.