Diller
                                                     


                       

                            

 

Barikat İnternet Güvenliği Bilişim A.Ş. Eğitim Bursu

Tarih: 
Çarşamba, Eylül 20, 2017 - 11:30
Detay: 

BARİKAT İNTERNET GÜVENLİĞİ BİLİŞİM A.Ş. EĞİTİM BURSU

Barikat İnternet Güvenliği Bilişim A.Ş. tarafından 2017-2018 eğitim yılı için lisans öğrencilerine burs verilecektir.

Not: Aday öğrencilerin 20 Eylül-20 Ekim 2017 tarihleri arasında başvuru formunu  doldurup istenilen belgeleri tamamlayarak Fakülte/Yüksekokulları’na teslim etmeleri gerekmektedir.

Burs Başvuru Şartları

1.   T.C. Vatandaşı olmak,

2.   Örgün eğitim lisans öğrencisi olmak,

3.   Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak,

4.   Kazanç  getiren  herhangi  bir  işte  çalışmamak  ve  başka  bir  kamu  veya  özel  kurumdan  maaş almamak,

5.   Adli sicil kaydı olmamak,

6.   Ara sınıflarda okuyan öğrenciler için; Başarı notunun 100’lü değerlendirme üzerinden 75 ve üzeri veya 4’lü değerlendirme üzerinden 3 ve üzerinde nota sahip olmak,

7.   Üniversitelerin hazırlık veya birinci sınıfında bulunan öğrencilerin; kaydoldukları bölümün o yılki tavan puanının en çok % 2 altında bir puanla girmiş olmak,

8.   Siber  güvenlik  alanında  kendini  geliştirmek  amacıyla  çalışmalar  (eğitim,  kurs,  dernek  üyeliği, yazılım, proje vb) yapmak.

Burs Başvuru Evrakları

1.   Öğrenci belgesi,

2.   Bir adet vesikalık fotoğraf,

3.   Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

4.   Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler; LYS, YGS ve ÖSYS Sonuç Belgesi örneğini,

5.   Ara sınıf öğrencileri için Transkript belgesi,

6.   Anne  -  baba  adına  kayıtlı mal varlığını  gösterir  döküm  belgesi  ( e-devlet  internet sitesinden alınabilir)

7.   Ailede  çalışan  tüm  fertlerin  maaş  bordroları  (  Emekli  belgesi,  ailede  çalışan  birey  yok  ise muhtarlıktan alınacak olan Fakirlik İl muhabiri),

8.   Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyanname fotokopisi,

9.   Ailede başka öğrenci var ise öğrenci belgesi,

10. Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

11. Anne ya da Babanın şehit ya da gazi ise bunu bildirir resmi belge (bu durumda olan öğrenciler için),

12. Adli sicil kaydı belgesi,

13. Siber güvenlik alanından kendini geliştirmek amacıyla yaptıkları ve yapacaklarını içeren (eğitim, kurs, dernek üyeliği, yazılım, proje vb), özgeçmiş içerir niyet mektubu.

14. Taahhütname

15. Burs Başvuru Formu