Languages
                                                     


                       

                            

 

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi

                             FIRAT ÜNİVERSİTESİ

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ*

GÜZ YARIYILI

23Ağustos-23 Ekim 2013 :Fakülte/Yüksekokul/MYO’ dan Farabi değişim programıyla gelen öğrencilerin Protokol formlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi

26Ağustos–23 Eylül 2013 : Güz yarıyılı I. öğretim öğrencilerinin katkı payını, II. öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretlerini ödeme dönemi

2 Eylül – 15 Eylül 2013 :Yabancı dil hazırlık sınıfları için yeterlik kursu

02 – 06 Eylül 2013 :Ön lisans ve Lisans programlarına YGS, LYS ve eşdeğeri sınavlar ile yerleştirilenlerin kayıtları

16 Eylül 2013 : Hazırlık sınıfları için Güz yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı

23 Ağustos –23 Ekim 2013 :Farabi değişim programlarıyla kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması

16 – 25 Eylül 2013 : Ders kayıtları

16 – 20 Eylül 2013 : Bütün derslerden başarılı oldukları halde genel not ortalaması 2.00’ın

altında kalan öğrenciler için mezuniyet baraj sınavı

16 – 20 Eylül 2013 :Öğretim elemanlarınca Ders İzleme Formu’ nun doldurulup bölüm/program başkanlığına verilmesi ve öğrenciye ilan edilmesi

16 Eylül – 27 Eylül 2013 : Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması

19 – 20 Eylül 2013 :Yeni kaydolan öğrenciler için üniversite ve ilgili akademik birimin tanıtım programı

23 Eylül 2013 :Derslerin başlaması

23 Eylül 04 Ekim 2013 :Muafiyet başvuru dönemi

27 Eylül 2013 :Geçici izinli olup da, iznini iptal ederek Güz yarıyılında öğrenime devam etmek isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi

28 Eylül 2013 :Yabancı dil dersleri için muafiyet sınavı

30 Eylül - 04 Ekim 2013 :Öğrencilerin danışman onayını alarak dersten çekilme veya ekleme yapması

04 Ekim 2013 :Geçici izinli sayılmak için başvurunun son günü

07–10 Ekim 2013 :Muafiyet ve intibak formlarının hazırlanması, karara bağlanarak Öğrenci

İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi

07–11 Ekim 2013 :Ön lisans ve Lisans programlarına YGS, LYS ve eşdeğeri sınavlar ile Ek

Yerleştirme kayıtları (ÖSYM den gelecek tarihe göre değişebilir)

21 Ekim 2013 : Ek Yerleştirme ile kayıt yapanların hazırlık sınıfları için Güz yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı

21 Ekim 2013 :Ek Yerleştirme ile kayıt yapanların Yabancı dil dersleri için muafiyet sınavı

28 Ekim - 20 Aralık 2013 : Ara Sınav dönemi

04 Ocak 2014 : Güz Yarıyılı Sonu

* Enstitüler ve Tıp  akültesi hariç

11-24 Ocak 2014 :Genel Sınav

28 Ocak 2014 :Genel Sınav notlarının otomasyona girilmesi için son tarih

29 Ocak 2014 :Genel sınav notlarının ilan edilmesi

29 Ocak - 02 Şubat 2014 : DD ve DC aldıkları derslerden kendi istekleri ile bütünleme sınavına girmek isteyen öğrencilerin elektronik ortamda ders kaydı yapması

03- 09 Şubat 2014 :Bütünleme sınavı

12 Şubat 2014 :Bütünleme Sınav notlarının otomasyona girilmesi için son tarih

13 Şubat 2014 :Bütünleme sınav notlarının ilan edilmesi

17 Şubat 2014 :Tek ders sınavı

18 Şubat 2014 :Güz yarıyılı sınav sonuçlarına göre % 10’a giren öğrenci listelerinin ilanı

BAHAR YARIYILI

10-19 Şubat 2013 :Bahar yarıyılı I. öğretim öğrencilerinin katkı payını, II. öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretlerini ödeme dönemi

10–19 Şubat 2014 :Ders kayıtları

10–14 Şubat 2014 :Öğretim elemanlarınca Ders İzleme Formu’ nun doldurulup bölüm/program başkanlığına verilmesi ve öğrenciye ilan edilmesi

10–21 Şubat 2014 :Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması

17 Şubat 2014 :Derslerin başlaması

17 Şubat 2014 :Olgunlaşma eğitiminin başlaması (Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencileri)

21 Şubat 2014 : Geçici izinli olup ta, izninin iptal ederek bahar yarıyılında öğrenime devam etmek isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi

24 -28 Şubat 2014 : Öğrencilerin danışman onaylarını alarak dersten çekilme veya ders ekleme

yapması

17 Mart - 09 Mayıs 2014 :Ara sınav dönemi

28 Nisan - 04 Mayıs 2014 : Fırat Günleri

24 Mayıs 2014 :Bahar Yarıyılı Sonu

24 Mayıs 2014 : Olgunlaşma eğitiminin sonu (Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencileri)

31 Mayıs 13 Haziran 2014 : Genel Sınav

02–06 Haziran 2014 :Hazırlık sınıfları için yabancı dil yeterlik sınavı için başvuru dönemi

16 Haziran 2014 :Hazırlık sınıfları için yabancı dil yeterlik sınavı

17 Haziran 2014 :Genel sınav notlarının girilmesi için son gün

18 Haziran 2014 :Genel sınav notlarının ilan edilmesi

18–22 Haziran 2014 :DD ve DC aldıkları derslerden kendi istekleri ile bütünleme sınavına girmek isteyenlerin internette ders kaydı yapması

20 Haziran 2014 :Mezuniyet töreni

23–29 Haziran 2014 :Bütünleme sınavı

02 Temmuz 2014 :Bütünleme sınav notlarının girilmesi için son gün

* Enstitüler ve Tıp Fakültesi hariç

03 Temmuz 2014

07 Temmuz 2014

21 Temmuz 2014

:Biitiinleme smav notlanmn ilan edilmesi

:Tek ders smav1

: Bahar yanyll1 smav sonu9larma gore 0/o 10 Giren ogrencilerin ilam

* Enstitiiler ve Tıp Fakiiltesi hariç

1. SINIF

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

2013- 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

Ders Yılı Başlangıcı : 23 Eylül 2013

ARA TATİL : 27 Ocak–07 Şubat 2014

Yıl Sonu Derslerin Bitişi : 23 Mayıs 2014
Mazeret Sınavları : 29–30 Mayıs 2014
Genel Sınavlar : 11–12 Haziran 2014 (Pratik)
: 13 Haziran 2014 (Teorik)
Bütünleme Sınavları : 25–26 Haziran 2014 (Pratik)
: 27 Haziran 2014 (Teorik)
Türkçe Final Sınavı : 09 Haziran 2014
Türkçe Bütünleme Sınavı : 23 Haziran 2014
Yabancı Dil (İngilizce) Final Sınavı : 09 Haziran 2014
Yabancı Dil (İngilizce) Bütünleme Sınavı : 23 Haziran 2014

2. SINIF

Ders Yılı Başlangıcı : 16 Eylül 2013

ARA TATİL : 27 Ocak–07 Şubat 2014

Yıl Sonu Derslerin Bitişi : 09 Mayıs 2014
Mazeret Sınavları : 20–23 Mayıs 2014 (Pratik-Teorik)
Genel Sınavlar : 26–29 Mayıs 2014 (Pratik)
: 30 Mayıs 2014 (Teorik) Bütünleme Sınavları : 09–12 Haziran 2014 (Pratik)
: 13 Haziran 2014 (Teorik)
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Final Sınavı : 23 Mayıs 2014
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bütünleme Sınavı : 09 Haziran 2014
Yabancı Dil (İngilizce) Final Sınavı : 23 Mayıs 2014
Yabancı Dil (İngilizce) Bütünleme Sınavı : 09 Haziran 2014

3. SINIF

Ders Yılı Başlangıcı : 16 Eylül 2013

ARA TATİL : 27 Ocak-07 Şubat 2014

Yıl Sonu Derslerin Bitişi : 23 Mayıs 2014
Mazeret Sınavları : 29 Mayıs 2014 (Pratik)
: 30 Mayıs 2014 (Teorik) Genel Sınavlar : 02–06 Haziran 2014 (Pratik)
: 13 Haziran 2014 (Teorik)
Bütünleme Sınavları : 23–24 Haziran 2014 (Pratik)
: 27 Haziran 2014 (Teorik)

4. SINIF

Stajların Başlangıcı : 02 Eylül 2013
Stajların Bitişi : 13 Haziran 2014
Bütünleme Sınavları : 20 Haziran – 11 Temmuz 2014

5. SINIF

Stajların Başlangıcı : 02 Eylül 2013
Stajların Bitişi : 06 Haziran 2014
Bütünleme Sınavları : 13–25 Haziran 2014

6. SINIF (İNTERNLİK DÖNEMİ)

İnternlik Dönemi Başlangıcı : 01 Temmuz 2013
2013–2014 Mezuniyet : 30 Haziran 2014

2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARININ GÜZ YARIYILINA AİT ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ

19 Ağustos–06 Eylül 2013 :Üniversitemiz öğrencilerinin özel öğrenci olarak başka bir üniversiteye

gitmek için başvuruları

09 – 23 Eylül 2013 :Üniversitemizde Özel Öğrenci statüsünden yararlanmak üzere diğer üniversite öğrencilerinin ilgili Fakülte/Yüksekokul/MYO’na başvuru dönemi

24 – 25 Eylül 2013 :Özel öğrenci başvurularının ilgili kurullarda değerlendirilip kararın

Rektörlük Makamına gönderilmesi

27 Eylül 2013 :Özel öğrenci kararlarının Senatoda görüşülmesi

02 – 04 Ekim 2013 :Özel Öğrenci Kayıtları

2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARININ BAHAR YARIYILINA AİT ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ

03–17 Şubat 2014 :Üniversitemizde Özel Öğrenci statüsünden yararlanmak üzere diğer üniversite öğrencileri ile bir başka yükseköğretim kurumuna gitmek isteyen Üniversitemiz öğrencilerinin ilgili Fakülte/Yüksekokul/MYO’na başvuru dönemi

18–19 Şubat 2014 : Özel öğrenci başvurularının ilgili kurullarda değerlendirilip kararın

Rektörlük Makamına gönderilmesi

21 Şubat 2014 :Özel öğrencilerin kararlarının Senatoda görüşülmesi

26 -28 Şubat 2014 :Özel öğrencilerin kayıtları

2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ

13 Mayıs 2013 :Kontenjanların Fakülte/Yüksekokul/MYO’ dan istenmesi
24 Mayıs 2013 :Kontenjanların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına
bildirilmesi
03 Haziran 2013 :Kontenjanların ÖSYM’ye bildirilmesi
01 – 05 Temmuz 2013 :Kontenjanların Web sayfasında ilan edilmesi
08 -26 Temmuz 2013 :Başvuruların Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğüne yapılması
29 -31 Temmuz 2013 : Başvurusu uygun bulunan öğrenci belgelerinin Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına gönderilmesi
13 Ağustos 2013 :Başvuruların Komisyon tarafından değerlendirilmesi
15 Ağustos 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Web
Sayfasında ilan edilmesi
16 Ağustos 2013 :Asıl ve yedek öğrenci listesinin Yurt Müdürlüğüne ve
Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi
16–19 Ağustos 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilere Kabul
Mektubu gönderilmesi
02–06 Eylül 2013 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları
10 Eylül 2013 :Yedek listeden kayıt hakkı kazananların web sayfasında ilanı
16–20 Eylül 2013 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları
23 Eylül 2013 :Yabancı Uyruklu Öğrencilere Türkçe Seviye Belirleme Sınavı
25 Eylül 2013 :Türkçe Seviye Sınavı Sonuçları ile Başarılı olanların belgelerinin
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi
23–27 Eylül 2013 :Ders Kayıtları

2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARININ GÜZ YARIYILINA AİT KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ

06 Mayıs 2013 :Ek kontenjanların birimlerden istenmesi
24 Mayıs 2013 :Ek kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
bildirilmesi
17–18 Haziran 2013 :Ek kontenjanların YÖK’e bildirilmesi
08 Temmuz 2013 :Kontenjanların Web Sayfasında ilan edilmesi
15 Temmuz - 02 Ağustos 2013 :Başvuru dönemi
12–16 Ağustos 2013 :Başvuruların değerlendirilmesi
19 Ağustos 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına bildirilmesi
20–21 Ağustos 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Web sayfasında ilan edilmesi
26 Ağustos 02 Eylül 2013 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları
04 Eylül 2013 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin Web sayfasında ilanı
09–13 Eylül 2013 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları
16–27 Eylül 2013 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtları
23 Eylül 2013 :Derslerin başlaması

2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS PROGRAMLARININ BAHAR YARIYILINA AİT KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ

09 Aralık 2013 :Ek kontenjanların birimlerden istenmesi
20 Aralık 2013 :Ek kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
bildirilmesi
24 Aralık 2013 :Ek kontenjanların YÖK’e bildirilmesi
13 Ocak 2014 :Kontenjanların Web Sayfasında ilan edilmesi
20 – 31 Ocak 2014 :Başvuru dönemi
03–05 Şubat 2014 :Başvuruların değerlendirilmesi
06 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına bildirilmesi
07 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Web sayfasında ilan edilmesi
10–13 Şubat 2014 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları
14 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin Web sayfasında ilanı
17–19 Şubat 2014 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları
20–23 Şubat 2014 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtları
17 Şubat 2014 :Derslerin başlaması

2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARININ GÜZ YARIYILINA AİT KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ

06 Mayıs 2013 :Ek kontenjanların birimlerden istenmesi
24 Mayıs 2013 :Ek kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
bildirilmesi
08 Temmuz 2013 :Kontenjanların Web Sayfasında ilan edilmesi
12 – 23 Ağustos 2013 :Başvuru dönemi
26–29 Ağustos 2013 :Başvuruların değerlendirilmesi
02 Eylül 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına bildirilmesi
03 Eylül 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Web sayfasında ilan edilmesi
09–13 Eylül 2013 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları
16 Eylül 2013 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin Web sayfasında ilanı
18–20 Eylül 2013 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları
23–27 Eylül 2013 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtlarını yapması
23 Eylül 2013 :Derslerin başlaması

2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS ve LİSANS PROGRAMLARININ BAHAR YARIYILINA AİT KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ

09 Aralık 2013 :Ek kontenjanların birimlerden istenmesi
20 Aralık 2013 :Ek kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
bildirilmesi
13 Ocak 2014 :Kontenjanların Web Sayfasında ilan edilmesi
27 Ocak - 03 Şubat 2014 : Başvuru dönemi
04-05 Şubat 2014 :Başvuruların değerlendirilmesi
06 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına bildirilmesi
07 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Web sayfasında ilan edilmesi
10-12 Şubat 2014 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları
13 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin Web sayfasında ilanı
13-14 Şubat 2014 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları
17-21 Şubat 2014 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtları
17 Şubat 2014 :Derslerin başlaması

2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI GÜZ

YARIYILINA AİT BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ

10 Mayıs 2013 :Çift anadal ve yan dal kontenjanların birimlerden istenmesi
17 Mayıs 2013 :Ek kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
bildirilmesi
08 Temmuz 2013 :Kontenjanların Web Sayfasında ilan edilmesi
15 Temmuz - 02 Ağustos 2013 :Başvuru dönemi
12-16 Ağustos 2013 :Başvuruların değerlendirilmesi
19 Ağustos 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına bildirilmesi
20-21 Ağustos 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Web sayfasında ilan edilmesi
26 Ağustos 02 Eylül 2013 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları
04 Eylül 2013 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin Web sayfasında ilanı
09-13 Eylül 2013 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları
16-27 Eylül 2013 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtları
23 Eylül 2013 :Derslerin başlaması

2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI BAHAR

YARIYILINA AİT BAŞVURU VE KABUL TAKVİMİ

23Aralık 2013 :Ek kontenjanların birimlerden istenmesi
06 Ocak 2014 :Ek kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
bildirilmesi
09 Ocak 2014 :Kontenjanların Web Sayfasında ilan edilmesi
27 Ocak - 03 Şubat 2014 :Başvuru dönemi
04–05 Şubat 2014 :Başvuruların değerlendirilmesi
06 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığına bildirilmesi
07 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Web
sayfasında ilan edilmesi
10-12 Şubat 2014 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları
13 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin Web sayfasında ilanı
14-17 Şubat 2014 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları
18-21 Şubat 2014 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtları
17 Şubat 2014 :Derslerin başlaması

2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6111 SAYILI AF KANUNUNDAN YARARLANACAK

ÖĞRENCİLER İÇİN AF BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

12 -29 Ağustos 2013 :Başvuru dönemi
4–5 Eylül 2013 :Başvuru dilekçelerinin ve öğrenim durumlarını gösteren belgelerin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarına gönderilmesi
09–13 Eylül 2013 :Başvuruların değerlendirilmesi
16 Eylül 2013 :Değerlendirilen başvuruların intibak formlarının ve kararlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi
18–24 Eylül 2013 :İntibakları gönderilen öğrencilerin öğrenim ve katkı payı ücretlerini yatırması ve kayıtlarının yapılması
23 Eylül 2013 :Derslerin başlaması

RESMİ TATİLLER

14–18 Ekim 2013 Pazartesi (1/2) Salı : Kurban Bayramı
29 Ekim 2013 Pazartesi (1/2) Salı : Cumhuriyet Bayramı
01 Ocak 2014 Çarşamba : Yılbaşı
23 Nisan 2014 Çarşamba : Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
01 Mayıs 2014 Perşembe : Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2014 Pazartesi : Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
27–30 Temmuz 2014 Pazar (1/2) Pazartesi : Ramazan Bayramı
30 Ağustos 2014 Cumartesi : Zafer Bayramı

*Akademik Takvimde Belirtilmeyen Sınav ve Stajlarla İlgili Takvimi Belirlemeye Akademik

Birim Kurulları Yetkilidir.